Retourzendingen

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien hiervoor schriftelijke- of telefonische toestemming door Pam's Creatieve Ideeën is verleend.

Stuur deze artikelen dus nooit retour zonder voorafgaand overleg!

Retourzendingen zijn op eigen kosten.